2saigon.vn
Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập 1868 - 1966
Hội trường Thống Nhất, đơn vị quản lý Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập vừa tổ chức trưng bày tư liệu với chủ đề “Từ Dinh Norodom đến