2saigon.vn
Dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1/7/2018
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300