2saigon.vn
Đón tết an lành cùng với Hội chợ xanh 2018
Thông qua hội chợ giới thiệu và quảng bá các sản phẩm đạt chứng nhận “Chuỗi thực phẩm an toàn”, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm hữ