2saigon.vn
Đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ sắp xuyên Việt cùng dàn xe trăm tỷ
Giới thạo tin cho hay, trong lần tự tổ chức hành trình siêu xe xuyên Việt này - Chủ tịch Trung Nguyên, địa gia Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ đem "ông hoàng tốc độ"