2saigon.vn
Nếu được gửi một câu đến bản thân trong quá khứ, bạn sẽ nói gì?
Mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn, bớt lo chuyện bao đồng và nhớ trân trọng những người đang ở cạnh bên mình! Đừng ngồi một chỗ và