2saigon.vn
Muốn trở thành người Sài Gòn thứ thiệt, cứ học thuộc lòng những chiêu này!
Chúng ta ở Sài Gòn lâu thế, nhận nhiều ưu ái của Sài Gòn thế, nhưng bạn đã biết cách sống như người-Sài-Gòn-thứ-thiệt chưa? Những nét văn hoá thú vị không