2saigon.vn
Truy nguồn gốc xe kéo tay ở Việt Nam thời thuộc địa
Trong suốt nhiều thập niên, xe kéo tay đã trở thành biểu tượng cho sự giàu có và uy quyền của giới thượng lưu Việt Nam thời thuộc địa. Ngược lại, người ngư