2saigon.vn
SG năm 1969-1970 qua ống kính lính New Zealand
Cùng xem những hình ảnh Sài Gòn năm 1969 - 1970 được đăng tải trên trang web của cựu binh Đại đội 4, Tiểu đoàn 6 bộ binh New Zealand thời chiến tranh Việt