2saigon.vn
Bất ngờ diện mạo Hồ Con Rùa qua các thời kỳ lịch sử
Hồ Con Rùa nổi tiếng của Sài Gòn từng nhiều lần thay đổi diện mạo và tên gọi qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Hồ Con Rùa và giai thoại ‘trấn yểm long mạ