2saigon.vn
260 từ ngữ thông dụng của dân Sài Gòn và người miền Nam
Tổng hợp 260 từ ngữ thông dụng của dân Saigon xưa nói riêng & người miền Nam ngày nay nói chung ! 1. À nha = thường đi cuối câu mệnh lệnh dặn dò, ngăn