2saigon.vn
Dấu ấn kiến trúc Pháp ở Sài Gòn qua ảnh
Hình ảnh các công trình kiến trúc tiêu biểu do chính quyền thuộc địa Pháp xây dựng tại Sài Gòn trong nửa cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX đang được