2saigon.vn
NGƯỜI MÙ LÀM SAO BIẾT CHIA “TIỀN” ???
Gần 12:00 giờ đêm, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền, một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm xuống, một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nh