24-ore.com
Këto universitete të lënë pa fjalë, kanë vetëm vepra!
Në pamje të parë, universitetet më inovative të Europës duket se nuk kanë asgjë të përbashkët. Disa janë institucione katolike e disa laike, disa janë shtetërore e të tjera private. Njëri është 920…