24-ore.com
70 mijë amerikanë votojnë në sondazh për celularin e preferuar
Modele të ndryshme të Samsung dhe Apple zunë 16 vendet e para, duke mbizotëruar mbi të tjerët. Këtë mars, ASCI (Indeksi i Pëlqimit të Konsumatorëve Amerikanë), ka pyetur 70 mijë konsumatorë për cel…