24-ore.com
Të tallesh me shqiptarët
Nga Gazeta Dita Historia jonë politike e tre viteve të fundit është kaq e freskët, sa të gjithë e mbajnë mend si nisi. Ishte më së pari një votë proteste, pastaj një vote shprese se më në fund edh…