24-ore.com
I kemi përdorur gabim këto emoji
E fundit në serinë e teorive të emoji që ka çuditur përdoruesit është ajo e femrës e veshur me rozë, apo lejla, sipas pajisjes që përdorni. Zakonisht ajo përdoret kur bën të ditur një lajm të rëndë…