24-ore.com
Si të gjesh vendparkimi në qytet
Të gjesh vendparkimi në qytet, tani është më e thjeshtë falë një aplikacioni. Gjithçka lidni nga një projekt i Easypark, bashkë me Nedap dhe WorldSensing. Aplikacioni tregon në mënyrë reale vendet …