24-ore.com
Qato: Pronat do verifikohen, në Hipotekë 42,975 vendime
NGA LORENC RABETA 42,975 vendime të marra në kohë nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave do t’i nënshtrohen verifikimit në Hipotekë për të kuptuar sa prej tyre janë kthyer në tituj pron…