24-ore.com
Marina, personifikimi i “kimerës” erotike
Pasioni erotik që shkatërron jetën e një femre Nga Maklena Nika Karagatsis (pseudonimi i Dimitris Rodopoulos) është shkrimtar prozator grek i brezit të viteve 1930. Krijimtarinë e tij letrare e ka …