24-ore.com
Titulli i romanit “Atdhe Tjetër”, sa dhimbshëm tingëllon!
Bota ime në fushëvëzhgimin e tyre është pallati ku figuroj zyrtarisht, hapësirë e limituar, e mbyllur, mund të përfytyrohet filozofikisht në formë shpelle, por në gjendje moderne. Në këtë pallat pë…