24-ore.com
Tragjeditë klasike, aktualiteti ynë (ose të shuash familjen për një fejesë)
ALEKSANDËR ÇIPA Tragjeditë e përditshme në jetën periferike dhe jo të tillë, të vendit, janë thelbi i mungesës së shpirtit social të kësaj shoqërie. Raporti i kësaj shoqërie me kësi tragjedish, si …