24-ore.com
Moratoriumi, jepen vetëm 12 leje ndërtimi, gjysmat për rikonstruksione
Tremujori III Vetëm dy projekte për banesa. Ulet 23 herë vlera e ndërtimeve. më shumë leje, Fierit dhe Tiranës Pallate-ne-ndertim_1Moratoriumi i lejeve të ndërtimit jep efekte maksimale në tremujor…