24-ore.com
Terrorizmit i duhet dhene pergjigjia qe meriton
Kohëve të fundit jemi dëshmitarë të ringjalljes grandioze të një stereotipi të kahershëm i cili frymëzon besime për Islamin si një religjion terrorist. Qarqet evangjeliste kanë botuar litera…