24-ore.com
T’i shpëtosh pesimizmit
Kafet filozofike / Të krijuara në Francë nga filozofi Marc Sautet në vitin 1992, ato vijojnë të mbahen sot në shumë vende të botës jo vetëm si një mënyrë për të ruajtur traditën, por për ta parë fi…