24-ore.com
Ekonomia – debati, shqetësimi dhe realiteti
Javët e fundit duket se ka nisur një debat për situatën ekonomike dhe gjendjen e financave publike. Shkak i këtij debati është bërë mungesa në realizimin e të ardhurave të programuara në këta shtat…