24-ore.com
Kujdes kur përdorni Twitter, si mund t’ju dëmtojnë e vjedhin
Dërgimi i porosive të drejtpërdrejta në shërbimin për mikro-blogje dhe rrjetin për shoqërim online Twitter është një prej shtojcave me të cilën u është mundësuar përdoruesve të komunikojnë larg syv…