24-ore.com
Poradeci katër stinor i Diana Miles
Një liqen që ndërron ngjyrat në çdo stinë dhe që rrethohet nga vende të bukura, qytet me një kurorë gështenjash, me një kala që mbart histori, një qytet me mështekna që fshehin burimet e Drinit në …