24-ore.com
Sigurimet, përgjigje me shkrim ankesave
Hyn në fuqi ligji i ri. Kompanitë, të detyruara të reagojnë për 15 ditë Ke ankesë për kontratën e sigurimit? Për 15 ditë, kompania duhet të të përgjigjet me shkrim për çdo ankesë apo kërkesë për in…