24-ore.com
Kame: Jemi të rrethuar nga hipokritë
Tartufi/ Regjisori tregon “aventurën” e Tartufit për t’u ngjitur në skenën e Teatrit Kombëtar, si një vepër që i flet aktualitetit të sotëm Elmira, më kot përpiqet t’i mbushë mendjen të shoqit se T…