24-ore.com
Këshillat Gjyqësorë Rajonalë, Nishani:Reforma në drejtësi gjithëpërfshirëse
Përfaqësues nga 14 shtete, pjesë e Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave për Gjyqësorin janë mbledhur të enjten në Tiranë për të diskutuar rreth shkëmbimit të ideve dhe eksperiencave …