24-ore.com
Këshilli i Sigurimit i OKB-së shqyrton raportin 3-mujor mbi zhvillimet në Kosovë
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të shqyrtojë sot raportin tremujor të Sekretarit të Përgjithshëm, Ban Ki-Moon mbi zhvillimet në Kosovë. Gjithashtu, do të dëgjojë vlerësimet dhe komen…