24-ore.com
Koha për televizion apo për të luajtur?
Kur një gazetar i teknologjisë i tha Steve Jobs-it, në vitin 2010, se fëmijët e tij e pëlqejnë shumë iPad-in, ai iu përgjigj kategorikisht: “Ata nuk duhet ta përdorin. Ne duhet të kufizojmë sa të m…