24-ore.com
Informacionet e para për prishjen e aeroplanit qeveritar në Maqedoni
Sipas informatave të marra nga personat profesionalë të autoriteteve të aviacionit të Maqedonisë, që bëjnë vërtetim të fakteve në lidhje me problemin i cili u paraqit gjatë fluturimit të aeroplanit…