24-ore.com
Strasburgu vendos: Ndalimi i burkës në Europë, i drejtë!
Sipas një vendimi të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut, vendimi i mëparshëm i një gjykate franceze për ndalimin e mbajtjes së burkës, nuk i shkel të drejtat themelore të njeriut. Është “…