24-ore.com
Favoret dhe penalizimet nga ligji i ri për turizmin
Bizneset që operojnë në sektorin e turizmit rrezikojnë të dënohen me gjobë nga 50.000 deri në 200.000 mijë lekë. Masat shtrënguese për respektimin e kushteve dhe masat lehtësuese për investitorët, …