24-ore.com
Maltin Korkuti në krye të “Credins”
Këshilli Drejtues i “Credins Bank” pas mbledhjes së ditës së shtunë ka marrë vendimin për zgjedhjen e z. Maltin Korkuti si Drejtor të Përgjithshëm të Bankës. Në njoftimin e publikuar, Këshilli i Bo…