24-ore.com
Ministria e Integrimit angazhohet për promovimin e biznesit jashtë vendit
Ministria e Integrimit angazhohet për promovimin e biznesit shqiptar jashtë vendit. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës si dhe Ministria e Integrimit nënshkruan të martën në Tiranë, marrëves…