24-ore.com
Bonot e privatizimit, lehtësi në procesin e legalizimit të pronës
Qeveria ka shtyrë deri në fund të vitit 2016 vlefshmërinë e përdorimit të bonove të privatizimit, duke synuar t’u vijë në ndihmë të gjithë atyre individëve që posedojnë ende bono, për t’i përdorur …