24-ore.com
FMN: Borxhi i lartë dhe varësia nga bankat, rreziku i ekonomisë shqiptare
Fondi Monetar Ndërkombëtar rekomandon konsolidimin fiskal që do të vijë gjerësisht përmes masave në drejtim të të ardhurave dhe eliminimin e subvencioneve të energjisë. Fondi Monetar Ndërkombëtar (…