24-ore.com
Shoqata "Mjaft " : Kuvendi me shume shkelje
Monitorimi i Kuvendit për periudhën shtator 2009 – korrik 2010, është i pari për Kuvendin e dalë nga zgjedhjet e 28 qershorit. Lëvizja “Mjaft” k…