24-ore.com
Stamati: Muzetë lokalë, në gjendje skandaloze
Specialisti restaurues, Frederik Stamati, pas një ekspedite vlerëson skandaloze gjendjen fizike dhe kushtet klimaterike të muzeve në Gjirokastër Specialisti i njohur si restaurues, konservues dhe k…