24-ore.com
BSH: Nga 1 dhjetori në qarkullim monedhat 1 Lek dhe 10 Lekëshe
Banka e Shqipërisë njoftoi të martën se, në datën 1 dhjetor 2014 do të hedhë në qarkullim monedhat metalike shqiptare me vlerë nominale 1 Lek dhe 10 Lekë, me kurs ligjor, emetime të vitit 2013. Ris…