24-ore.com
Nafta shqiptare eksportohet në 16 shtete
Në periudhën 2005-2013, sasia, vlera e eksporteve të naftës bruto dhe harta gjeografike e shteteve kanë ardhur në rritje të vazhdueshme, pasojë e rritjes së investimeve të huaja dhe eksplorimit të …