24-ore.com
Fondet IPA për bashkëpunim ndërkufitarë Maqedoni-Shqipëri, nga 12 milionë euro, vetëm 6 milionë euro kanë projekte
Në vend të 12 milionë eurove nga Fondet IPA të dedikuara për bashkëpunim ndërkufitarë mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, marrëveshje janë lidhur vetëm për projekte në vlerë prej 6 milionë euro për peri…