24-ore.com
Për dy vite kosto e koncesionit të sterilizimit rritet me 65 %, vlera e kontratës arrin në 134 mln euro
Serioziteti i qeverisë, në raportimin e kostove buxhetore, është cenuar rëndë. Fatura që duhet të shlyejë buxheti për koncesionet PPP po rritet nga viti në vit, pavarësisht vlerës fillestare të për…