24-ore.com
Durrës: Import-eksporte me 68 porte të botës nga Italia në SHBA
Gjatë periudhës janar – shtator të këtij viti anijet tregtare që janë përpunuar në Durrës kanë ngarkuar dhe shkarkuar mallra të ndryshme në 68 porte të botës. Mallrat e import-eksportit me Durrësin…