24-ore.com
Dita Europiane e Mikrofinacës, në mbështetje të sipërmarrësve të së nesërmes
Institucionet mikrofinanciare në gjithë Europën shënojnë 20 tetorin-Ditën Evropiane të Mikrofinancës nën kujdesin e Rrjetit Europian të Mikrofinancës (EMN) dhe Qëndres së Mikrofinancës (MFC). Për k…