24-ore.com
Raporti i BE: Ekonomia e Shqipërisë u ngadalësua, qeveria premtoi të ulë borxhin publik
Takimet e mbajtura në fillim të tetorit në Bruksel në kuadër të marrëveshjes së Asocim-Stabilizimit kanë ngarkuar më tre detyra Shqipërinë të lidhura drektpërdrejt me ekonominë. Në raportin periodi…