24-ore.com
Shthurja” e buxhetit, KLSH zbulon fshehjen e treguesve realë të borxhit e deficitit; A rrezikohet skenari grek?!
Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi Buxhetin Faktik 2018 nxjerr në pah një shthurje të financave publike. Në përpjekje për të ruajtur parametrat e deficitit buxhetor dhe të borxhit publik,…