24-ore.com
Ministria e Financave, reformë të re për rritjen e investimeve
Reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare për konsolidimin e treguesve kryesorë ekonomikë, reduktimin e borxhit publik, menaxhimin e strukturuar të financave publike kanë dhënë kontribut në rritje…